BİLDİRİLER

Sempozyumumuza bildiri gönderimi elektronik posta ile sağlanacaktır. Elektronik ortamda gönderim için canberk.koyluceli@ethiccon.com adresine mail atmanızı önemle rica ederiz.

BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 01 EKİM 2019

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiriler e-kongre kitabında iki biçimde yayımlanacaktır:

ÖZET BİLDİRİ

TAM METİN BİLDİRİ

Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözel/Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.


Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiri konuları; aile hekimliği, pratisyen hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda olabilir. Ayrıca ikinci ve üçüncü basamakta yapılmış olup aile hekimliğine katkı verebilecek çalışma konuları olabilir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Özet Bildiri en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
 • Özet Bildiri en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf içermelidir.
 • Özet Bildiriler standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
  o Amaç
  o Yöntem
  o Bulgular
  o Sonuç
 • Tam Metin Bildiriler standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
  o Özet
  o Giriş
  o Yöntem
  o Bulgular
  o Tartışma
  o Sonuç
  o Kaynaklar
 • Tam metin bildirilerin Özet Bölümü; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları altında hazırlanmalı ve 2.500 karakteri aşmamalıdır.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) sempozyum kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.


SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (5 dk sunum, 5 dk tartışma şeklinde)
 • Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması önerilir.
 • Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.
 • Sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir.
 • 1 yazar/sunum yapacak hekim en fazla 3 bildiri sunabilir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm düşey ekseni 90 cm aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Poster yazıları 1 m uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.
 • Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm olmalıdır.
 • Posterler, kongre süresince duyurulan yerde asılı olacaktır.
 • Kongremizde sunulan bildiriler Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede Kongre Bildiri Değerlendirme Ölçütlerine göre yapılan puanlamalar ve kongrede Sözlü/ Poster bildiri sunumları sırasında yapılan puanlamalar temel alınacaktır. Değerlendirme sonucunda “En İyi 3 Sözlü Bildiri” ve “En İyi 3 Poster Bildiri” belgeler ile ödüllendirilecektir.
BİLDİRİ KİTABI
     
   

DUYURULAR


DÜZENLEYENLER